မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ လက်ရှိထုတ်ချေးပေးလျက်ရှိသော စိုက်ပျိုးရေးချေးငွေ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး နှစ်ဆင့်ချေးငွေ (MEB, Two Step Loan) ချေးငွေများအပေါ်ကောက်ခံသည့် အတိုးနှုန်းများကို ထပ်မံပြင်ဆင် လျှော့ချလိုက်ကြောင်း ထုတ်ပြန်