ချင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဆလိုင်းလျန်လွယ် ချင်းပြည်နယ် COVID-19 ရောဂါ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကာလအတွင်း စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုရှိစေရေးနှင့် ပလက်ဝမြို့နယ်ရှိ တိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူများ အတွက် ဆန်အိတ်များ၊ ဆီများနှင့် အလှူငွေများ ပေးအပ်လှူဒါန်း

ချင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဆလိုင်းလျန်လွယ် ချင်းပြည်နယ် COVID-19 ရောဂါ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကာလအတွင်း စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုရှိစေရေးနှင့် ပလက်ဝမြို့နယ်ရှိ တိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူများ အတွက် ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ ဆန်အိတ်များ၊ ဆီများနှင့် အလှူငွေများ ပေးအပ်လှူဒါန်း