ဖလမ်းမြို့နယ်တွင် Community Base Facility Quarantine ထားရှိသူ (၆၄)ဦးရှိပြီး ၎င်းတို့အားလုံး၏ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ ကောင်းမွန်လျက်ရှိ