ရှုဖွယ်စုံလင် အာဆီယံအစီအစဉ် "ဘရူနိုင်း - ဈေးသန့်ရှင်းရေး လှုပ်ရှားမှု"