ဆည်ရေစနစ်တကျသုံးစွဲဖို့ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆည်မြောင်းစနစ်(Participatory Irrigation Management –PIM) ထူထောင်ကြစို့