သူရဲကောင်းများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး

သူရဲကောင်းများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး

တေးရေး - စိမ့် (S. A. N)

တေးဆို - ဖြူဖြူကျော်သိန်း