"စပါးတစ်နှံ ဗျောတစ်သံ"

"စပါးတစ်နှံ ဗျောတစ်သံ"

တေးရေး - ဂီတစာဆို ကိုမြင့်လွင်

တေးဆို - မို့မို့ကျော်လွင်

အကသရုပ်ဆောင် - အလင်္ကာဝတ်ရည်အဖွဲ့

တေးဂီတ - အလင်္ကာဝတ်ရည်

အသံဖမ်း - အလင်္ကာဝတ်ရည်စတူဒီယို