"ဇေယျတုသဗ္ဗမင်္ဂလာ"

"ဇေယျတုသဗ္ဗမင်္ဂလာ"

တေးဆို - ရဲရင့်ဝေလွင်

စောင်း - ချမ်းသာ

ပုလွေ - အောင်မင်းဦး

ဗုံ - တင့်လွင်

စည်းဝါး - အောင်ဟိန်း