"စွယ်တော်မဟာ မြတ်ပူဇာ"

"စွယ်တော်မဟာ မြတ်ပူဇာ"

တိ-နိ ဥပဋ္ဌာကအနုပညာအဖွဲ့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှ အနုပညာရှင်များ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြသည်။