"ဗုဒ္ဒသာသနံ စိရံတိဋ္ဌတု"

"ဗုဒ္ဒသာသနံ စိရံတိဋ္ဌတု"

တေးဆို - ကေတုဝင်းထွဋ်၊ စိမ်းမို့မို့

တေးရေး - မျိုးသာခင်

တေးဂီတ - မြဝတီတေးဂီတ