ကမ္ဘာ့လူဦးရေနေ့ “COVID-19 ကာလမှာ အမျိုးသမီးများနှင့်မိန်းကလေးငယ်များ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် အခွင့်အ‌ရေးများကို ကာကွယ်စောင့်‌ရှောက်ပါ” ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုအစီအစဉ်

ကမ္ဘာ့လူဦးရေနေ့ “COVID-19 ကာလမှာ အမျိုးသမီးများနှင့်မိန်းကလေးငယ်များ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် အခွင့်အ‌ရေးများကို ကာကွယ်စောင့်‌ရှောက်ပါ” ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုအစီအစဉ်