တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်စာရင်း ဩဂုတ်လ(၉)ရက်တွင် အွန်လိုင်းမှ ကြေညာမည်