ကညနနဲ့ အကောက်ခွန်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းကြောင့် ကားဈေးကွက်အတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်မှာလား