မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ ချောင်းဆုံအရှေ့ပိုင်းရပ်ကွက်မှာ တစ်ပိုင်တစ်နိုင်စီးပွားဖြစ် ရက်လုပ်သည့် ပလတ်စတစ်ခြင်းများ အဝယ်လိုက်ပြီး တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်နေရ