ကိုဗစ်ကာလရန်ကုန်တိရစ္ဆာန်ဉယျာဉ်အစားအစာထောက်ပံ့ပေးနေမှုဘယ်လိုရှိနေလဲ