ပြည်သူတွေရှောင်ရှားရမယ့် တစ်ကျော့ပြန်စိုးရိမ်လွန်ကဲ ဈေးဝယ်ခြင်း