ကျန်းမာရေးမဂ္ဂဇင်း - ကျန်းမာရေးအတွက် တိုင်းရင်းဆေးပညာအစီအစဉ် "မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးပညာနှင့် ဆီလိမ်းခြင်းအကျိုး"