‌‌ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းသိကောင်းစရာ "အသက် (၆၀)နှင့်အထက် သက်ကြီးမဲဆန္ဒရှင်များနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆွေးနွေးမေးမြန်းချက်"