ပြည်သူ့အင်အားဖြင့် ကပ်ရောဂါဘေးကို အောင်မြင်အောင် တွန်းလှန်ကျော်လွှားကြပါစို့