ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ထုတ်ပြန်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်မှု