ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေး

ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေး

"ပါဝင်ဆွေးနွေးကြသူများ - ဦးရဲမင်းအောင် (ဒုတိယဥက္ကဌ) မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်နှင့် ဦးသာထက် (IT နည်းပညာအကြံပေး) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့"