ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးအကြောင်းသိကောင်းစရာ အမေး၊ အဖြေအစီအစဉ်

ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးအကြောင်းသိကောင်းစရာ အမေး၊ အဖြေအစီအစဉ်

ပါဝင်ဆွေးနွေးကြသူများ -

ဦးငြိမ်းဦး (ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ) မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းနှင့် ဒေါ်ရွှေရည်ဝင်းလဲ့ (HR ကျွမ်းကျင်သူ)  မြန်မာနိုင်ငံ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာအသင်း