အပြင်ထွက်လျှင် Mask တပ်ပါ (အကယ်ဒမီခန့်စည်သူ၊ အကယ်ဒမီအေးမြတ်သူ)