မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းက လူငယ်ကြက်ခြေနီများအတွက် Virtual Learning Session for Red Cross Youth အစီအစဉ်ကို Zoom Application ကနေတစ်ဆင့် Online Video Conferencing စနစ်နှင့် လူငယ်ကြက်ခြေနီများအတွက် ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ် အစီအစဉ်များကျင်းပ