"ရွှေတိဂုံဘုရား"

"ရွှေတိဂုံဘုရား"

တေးရေး - မင်းစေသူကျော် (ဗြဲတရော်)

တေးဆို - သီရိမောင်မောင် (မြန်မာ့ဆိုင်း)