လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်းဝန်ကြီးဌာနမှဓာတ်အားများထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးပေးလျှက်ရှိ

လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်းဝန်ကြီးဌာနမှဓာတ်အားများထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးပေးလျှက်ရှိ

လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်းဝန်ကြီးဌာနမှဓာတ်အားများထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးပေးလျှက်ရှိတဲ့ ဓာတ်အားလိုင်များအနက်မှ ၁၃၂ ကေဗွီ ကလော၊ တောင်ကြီး အမှတ်(၂) ဓာတ်အားလိုင်း တိုင်အမှတ် (၁၁၆)၊ (၁၁၇)၊ (၁၁၈) မေလ(၂၅)ရက်နေ့တွင်လေပြင်းများတိုက်ခိုက်ပျက်စီးခဲ့