ဆီးဂိမ်းတွင် BMX စက်ဘီးပြိုင်ပွဲမှ ဆုတံဆိပ်မျှော်မှန်း