တိုင်းရင်းသားရိုးရာ အစားအစာချက်ပြုတ်နည်းများ (စားချင်စရာဓလေ့ရိုးရာအစားအစာ ကရင်ရိုးရာမုန့်ဟင်းခါး)