တိုင်းရင်းသားရိုးရာအစားအစာချက်ပြုတ်နည်းများ (မွန် ) “မော်လမြိုင်မုန့်ဟင်းခါး”