အောင်ပွဲမဏ္ဍိုင်ရင်ဆိုင်ချီတက် (အပတ်စဉ် တနင်္လာ၊ အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) ည(၇)နာရီ