ကချင်ဘာသာ “ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်” ရေနွေးသောက်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူး