တစ်ပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းအစီအစဉ်

တစ်ပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းအစီအစဉ်မှ ပြည်တွင်းအားကစားသတင်းနှင့် နိုင်ငံတကာအားကစားသတင်း အကြောင်းအရာတွေကို စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။