မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းသူများအသင်းသို့ မသန်စွမ်း အထောက်အကူပြုပစ္စည်း လျှောက်ထားသူ များပြားလျက်ရှိ

မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းသူများအသင်းသို့ မသန်စွမ်း အထောက်အကူပြုပစ္စည်း လျှောက်ထားသူများပြားနေ သည့်ဟု မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းသူများအသင်း ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာကိုကိုဉီး၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။ မြန်မာ့အသံသတင်းထောက် သဇင်အောင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါသည်။