တို့ချစ်တဲ့ကမ္ဘာမြေအစီအစဉ်

တို့ချစ်တဲ့ကမ္ဘာမြေအစီအစဉ်မှ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ၏ အရေးပါမှု၊ ဂေဟစနစ်များအကြောင်းနှင့် တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း ဆောင်ရွက်နေသည့် ငါးပုစွန်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းအကြောင်းများကို စုစည်း တင်ပြထား ပါသည်။