(ကချင်အစီအစဉ်) “ အစားအစာ ” ပျားရည်ဝက်နံရိုးကြော်နဲ့ ဆလပ်ရွက်သုပ်