မျက်မှောက်ရေးရာအစီအစဉ်

မျက်မှောက်ရေးရာအစီအစဉ်မှ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍနှစ် ဧပြီလမှ အောက်တိုဘာလအထိ လူမှုဖူလုံရေးအကျိုးခံစားခွင့်အဖြစ် ငွေကျပ်သန်း (၁,၀၀၀) ကျော် ထုတ်ပေးခဲ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။