ပြည်သူ့အသံအစီအစဉ်

ပြည်သူ့အသံအစီအစဉ်မှ  ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျုံပျော်မြို့နယ်၊ သပြေလှကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ချင်းလျားကျေးရွာအုပ်စုအား ဆက်သွယ်ထားသည့်လမ်းပိုင်းတွင် ကျောက်ချောလမ်းခင်းရန် ကျန်ရှိနေသည့်အပိုင်းကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက် ပေးရန် ရှိ/မရှိ သိချင်၍ မေးမြန်းထားသည့် ပြည်သူ့အသံကို တင်ပြထားပါသည်။