(အရှေ့ပိုးကရင်အစီအစဉ်) “ကျန်းမာရေး” အာဟာရပြည့်ဝကျန်းမာဖို့ ပဲမျိုးစုံကိုစားသုံးစို့