(အရှေ့ပိုးကရင်အစီအစဉ်) “သုတ” ပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်များ၏ဆိုးကျိုးများ