(ဂေခိုအစီအစဉ်) “သုတ” နာတာရှည်ရောဂါ မဖြစ်အောင်နေထိုင်စားသောက်နည်း