(ချင်း(ချိုး)အစီအစဉ်) “ကျန်းမာရေး” အအေးမိဖျားနာခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည့် နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ