ချင်း(ချိုး)အစီအစဉ် “သုတ” အတွေးများပြီး ညညအိပ်မပျော်ရင်လိုက်နာသင့်သည့်အချက်များ