ပြည်သူ့အသံအစီအစဉ်

ပြည်သူ့အသံအစီအစဉ်မှ ရေစကြိုမြို့နယ်အတွင်းရှိ စာသင်ကျောင်းတချို့ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိတာ (၃) နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်သည့်အတွက် အခု (၂၀၂၃-၂၀၂၄) ပညာသင်နှစ်တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ သိချင်လို့ မေးမြန်းထားသည့် ပြည်သူ့အသံကို တင်ပြထားပါသည်။