သတင်းကပေးတဲ့သင်ခန်းစာအစီအစဉ်

သတင်းကပေးတဲ့သင်ခန်းစာအစီအစဉ်မှ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မအီချောင်းမှာ လူငယ် (၃) ဦးအပျော်စီးလှေစီးရာကနေ (၁) ဦး ရေနစ်သေဆုံးခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး တင်ပြထားပါသည်။