အမျိုးသား ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာ တက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်) နှစ်(၃၀)ပြည့် ပုလဲရတု “ပုလဲရတုမှသည် အနာဂတ်ဆီသို့ စကားဝိုင်း” (အပိုင်း-၁)

Friday, September 22, 2023