အတွယ်အတာ တေးရေး … အကယ်ဒမီ ဂီတလုလင်မောင်ကိုကို တေးဆို … စောဒယ်နီရယ်

Saturday, October 14, 2023