ရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်း “နှိုင်းယှဉ်၍ မရသော(နေအောင်၊ သိင်္ဂီထွန်း၊ နွဲ့နွဲ့စန်း၊ စနိုးစံ၊ ဒါရိုက်တာ- မိုးဇော်ကို)”

Sunday, October 15, 2023