ဖြစ်တည်ထူးခြား စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာများ "ဂေါ်ရန်ဂျီကမ်းခြေက ရေချိုတွင်း"