တိုင်းရင်းသားရိုးရာအစားအစာ ချက်ပြုတ်နည်းများ “အံ့ဖွယ်အစွမ်းထက် ချဉ်ပေါင်”