ရုပ်မြင်သံကြား‌ကြော်ငြာခနှုန်းထားများ

 

ဆက်သွယ်ရန်
ကြော်ငြာဌာနစိတ်
မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား
ပြည်လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့
ဖုန်း - ဝ၉ ၅၁၂၇၄၉၉၊ ဝ၉ ၄၅၄၁၈၀၉၂၆၊ ဝ၉ ၄၂၅၂၉၈၈၈၅၊ ဝ၉ ၇၉၅၈၄၁၈၂၅၊
င်္Fax : ဝ၁ ၅၂၇၆၅၉

နေပြည်တော်
ဖုန်း - ဝ၉ ၄၃၀၈၇၃၈၅၊ ဝ၉ ၄၄၁၄၃၁၆၄၁၊ 
င်္Fax : ဝ၆၇ ၇၉၄၇၃၊ ဝ၆၇ ၇၉၁၉၂
e-mail : mrtvkyawnyar@gmail.com